Sťahovanie medzi okresmi – čo s autom?

Sťahovacia firma Vám pomôže s veľkým množstvom práce pri Vašom sťahovaní. Niektoré veci však budete musieť stále vybavovať sami. Sťahujete sa medzi okresmi? V tom prípade budete musieť prihlásiť Vaše auto do Vášho nového bydliska. A to do 15 dní od presťahovania. Keďže to za Vás urobiť nemôžeme, rozhodli sme sa Vám pomôcť aspoň takto a spísali sme, čo všetko k prihláseniu auta budete potrebovať.

stahovanie medzi okresmi

 

Na úvod Vás potešíme, k zmene evidencie nie je potrebné doviezť Vaše auto. Budete však potrebovať predložiť nasledujúce papiere:

Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie

Po sťahovaní budete musieť vozidlo prihlásiť pomocou žiadosti, ktorú nájdete tu. Je dôležité však povedať, že žiadosť budete potrebovať vytlačiť vo formáte A3 a obojstranne, čo môže veci trošku skomplikovať. Predpokladáme, že doma nebudete mať vhodnú techniku, keďže klasické domáce tlačiarne dokážu tlačiť iba A4 formát. A3 formát Vám však vytlačí s radosťou akákoľvek decentná tlačiarenská firma alebo papiernictvo.

Osvedčenie o evidencii časť II

Tento dokument môžete nahradiť pôvodne vydaným osvedčením o evidencii alebo technickým preukazom vozidla a osvedčením o evidencii vozidla. Všetky doklady sú v tomto prípade rovnocenné a postačí jeden z nich. Ak si nie ste istý, ako tieto dokumenty vyzerajú, ich vzory nájdete tu.

Čipová karta osvedčenia o evidencii časť I

Od júna 2010 sa technické preukazy vydávajú aj vo forme čipových kariet. Tento dokument budete potrebovať iba v prípade, ak bol skutočne vydaný.

Doklad totožnosti

Pojem doklad totožnosti sa v našom práve bežne používa, nie je však presne definovaný. Preto určite odporúčame doniesť minimálne platný občiansky preukaz. Myslite na to, že budete potrebovať občiansky preukaz už s novým bydliskom, kam ste sa sťahovali.

TEČ

So sebou budete musieť priniesť aj „ešpézetky“, alebo dnes už EČV (evidenčné číslo vozidla). Tabuľka, na ktorej sa EČV nachádza, sa označuje skratkou TEČ (tabuľka s evidenčným číslom).

Biela karta

Budete potrebovať aj potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, teda bielu kartu. Povinné zmluvné poistenie, ako vyplýva aj z názvu, musí mať uzavreté každý vodič. Preto budete pri sťahovaní a zmene evidencie potrebovať aj takýto doklad.

Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

Platí v prípade, ak ste podnikateľ. Opäť musíte mať na pamäti, že na dokladoch potrebujete mať nové aktuálne bydlisko, kam ste sa sťahovali.

Splnomocnenie

Ak z nejakého dôvodu nemôžete vybavovať zmenu evidencie osobne, máte možnosť poveriť týmito povinnosťami niekoho iného. V tom prípade však k doterajším dokladom bude potrebné doplniť aj splnomocnenie s Vašim úradne overeným podpisom.

Na záver doplníme, že ak ste sa presťahovali a podávate žiadosť o evidenciu v novom okrese, budete potrebovať uhradiť správny poplatok vo výške 33€. Taktiež môžete požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I. Vydaná bude do dvoch pracovných dní a bude Vás to stáť 30€. Ak ste mali v pláne pred celým procesom odhlásiť automobil v pôvodnom okrese, potešíme Vás. Nie je to nutné, stačí sa iba prihlásiť v novom okrese. Touto informáciou článok ukončíme. Veríme, že sme Vám priniesli všetky informácie, ktoré k sťahovaniu medzi okresmi s autom potrebujete.