Sťahovanie zo zahraničia – aké máte povinnosti?

Pracujete v inej krajine a chystáte sa presťahovať späť na Slovensko? Neobíde sa to bez povinností, ktoré budete musieť pri plánovanom návrate vybaviť. Poďme sa pozrieť na to, čo všetko vás čaká.

stahovanie zo zahranicia

 

Pred odchodom

Ešte pred odchodom si nezabudnite vziať od zamestnávateľa potvrdenie o skončení pracovného pomeru. Malo by obsahovať názov zamestnávateľa, miesto práce, dĺžku pomeru a pracovnú pozíciu.

Zamyslite sa, čo všetko je na vás viazané v zahraničí. Zahraničné telefónne číslo, bankový účet, internet a pod. pravdepodobne už nebudete využívať. Informujte sa o možnostiach zrušenia nepotrebných služieb, ktoré v zahraničí zanecháte.

Poistenie

Po sťahovaní na Slovensko vám vzniká povinnosť prihlásiť sa na zdravotnú poisťovňu a Sociálnu poisťovňu. Túto povinnosť si treba splniť do 8 dní od návratu na Slovensko.

Dávky v nezamestnanosti

V prípade, že po sťahovaní nebudete mať prácu, máte možnosť poberať dávky v nezamestnanosti buď zo štátu, kde ste pracovali, alebo o nich požiadate na Slovensku. Pri žiadosti o poberanie dávok zo zahraničia musíte splniť všetky podmienky daného štátu. Na účely takýchto dávok je potrebné priniesť vyplnený formulár E303 (alebo U2), ktorý vám vyplní zahraničný úrad práce. Ak chcete žiadať dávky v nezamestnanosti na Slovensku, budete potrebovať formulár E301 (alebo U1).

Daňové priznanie

Po presťahovaní naspäť na Slovensko vás možno čakajú aj „populárne“ daňové priznania. Tie závisia od toho, či spadáte do kategórie s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident) alebo obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident). Neobmedzenú daňovú povinnosť máte, ak máte na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu zdržiavate po väčšiu časť roka (aspoň 183 kalendárnych dní v roku). V tom prípade musíte splniť daňovú povinnosť aj zo zahraničných zárobkov. Obmedzenú daňovú povinnosť máte, ak máte trvalý pobyt a ste občanom iného štátu a na Slovensku sa zdržujete počas roka menej ako 183 dní. Vtedy sa zdaňuje iba príjem zo Slovenska a to v prípade, že vaše nezdaniteľné príjmy sú vyššie ako 2 012,85 eur.