Sťahovanie za prácou? Požiadajte o príspevok!

Mnohí z vás to už zažili. Dostali ste pracovnú ponuku, no mala háčik. Bolo by potrebné sa presťahovať na druhý koniec republiky. V dnešnej dobe to nie je nič neštandardné, najmä mladí ľudia sa sťahujú za prácou aj viackrát v priebehu niekoľkých rokov. Čo však mnohí nevedia, že v takomto prípade máte možnosť požiadať o jednorazový príspevok od Úradu práce vo výške momentálne až 1327,76 eur. V nasledujúcich riadkoch vám dáme vedieť, ako na to.

príspevok od štátu

 

Na čo teda tento príspevok štát poskytuje? Ide o náhradu časti výdavkov spojených s presťahovaním za novým zamestnaním. Tieto výdavky však musia byť preukázateľné, aby sa predišlo tomu, že ich žiadateľ využije na niečo iné. Peniaze teda majú slúžiť výlučne na sťahovanie. Z takéhoto príspevku si môžete napr. zaplatiť profesionálnu sťahovaciu službu, ktorá vám pohodlne a bezpečne presťahuje váš majetok. Takýto výdavok sa totiž počíta ako výdavok súvisiaci so sťahovaním. Ak máte o príspevok záujem, musíte splniť niekoľko podmienok:

  • musíte byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace,
  • nové trvalé bydlisko musí byť od starého vzdialené minimálne 50 km,
  • musíte o príspevok požiadať písomne,
  • o príspevok musíte požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny trvalého bydliska.

Trošku problematickejšie to majú manželia, ktorí sa za prácou sťahujú obaja. Ak o príspevok teda požiadajú obaja, úrad ho poskytne iba jednému z nich. Aj tak je to však neoceniteľná pomoc, ktorá vám výrazne uľahčí sťahovanie do nového domova. Viac informácií nájdete priamo na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.