Sťahujete firmu? Čo vás čaká?

Sťahovať firmu do nových priestorov nie je jednodňová záležitosť. Je potrebná dôkladná príprava a bezproblémová exekúcia. Často je nevyhnutné zaobstarať si profesionálnu sťahovaciu službu, ktorá Vám pomôže zabezpečiť plynulé, rýchle a bezbolestné sťahovanie. Čo všetko Vás čaká?

Celý proces sťahovania závisí od typu spoločnosti. Je rozdiel sťahovať menšiu firmu a veľkú spoločnosť s desiatkami zamestnancov. Pri všetkých firmách však platí, že kľúčová je príprava a plán.

sťahovanie firmy

 

Malé firmy

Presun malej firmy s niekoľkými zamestnancami je značne jednoduchší ako sťahovanie veľkej firmy. Často nie je potrebná ani osobná obhliadka zamestnanca sťahovacej služby, postačí telefonický a internetový kontakt. Potrebujete si ale urobiť zoznam nábytku a iného príslušenstva, ktoré Vaše kancelárie obsahujú. Ten potom predáte sťahovacej službe, ktorá naplánuje zvyšok. Pre firmu je dôležité, aby sa sťahovacia služba podriadila jej časovým potrebám. Preto dobrá sťahovacia firma zabezpečí, aby sa sťahovalo v čase a spôsobom, ktorý najviac vyhovuje Vášmu biznisu.

 

Postup je teda nasledovný:

  • Príprava zoznamu vecí na presťahovanie
  • Výber služieb sťahovacej firmy
  • Dohodnutie časového harmonogramu
  • Sťahovanie

 

Veľké firmy

S veľkosťou firmy sa zvyšuje komplikovanosť celého procesu sťahovania. Čím viac zamestnancov, priestorov a nábytku je potrebné presťahovať, tým je dôležitejšie poriadne sa vopred pripraviť. Výrazne odporúčame dohodnúť si s pracovníkom sťahovacej služby obhliadku Vašich priestorov. Stačí jednorázová návšteva, aby sa celé sťahovanie niekoľkonásobne zjednodušilo. Sťahovacia služba si vypočíta objem nábytku, šanónov a iného kancelárskeho príslušenstva potrebného na prepravenie. Na základe toho sa vytvorí cenová ponuka. Ak sa dohodnete, je možné prejsť k príprave plánu sťahovania. So sťahovacou službou si dohodnite časové rozmedzie a presný harmonogram. Je pochopiteľné, že firma musí fungovať aj v čase sťahovania a tak je dôležité, aby sťahovacia firma vyšla Vašej spoločnosti maximálne v ústrety. Čo je možno ešte dôležitejšie, je bezpečnosť Vášho majetku a materiálov. Preto by dobrá sťahovacia služba mala mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri sťahovaní. U nás disponujeme obojím.

 

Postup je teda nasledovný:

  • Dohodnutie obhliadky s pracovníkom sťahovacej služby
  • Výpočet objemu sťahovaného majetku
  • Návrh cenovej ponuky
  • Dohodnutie časové harmonogramu
  • Sťahovanie

 

Na čo nezabudnúť

So sťahovaním firmy sa spája množstvo iných povinností, na ktoré môžete ľahko zabudnúť. Nezabudnite, že zmenu adresy je nutné nahlásiť príslušným úradom. Adresu musíte upraviť aj na všetkých Vašich oficiálnych dokumentoch. Zmeny sa dotýkajú pečiatok, hlavičkového papiera, vizitiek či Vašej internetovej stránky. Od zamestnancov zozbierajte všetky kľúče od starých kancelárií a rozdajte im nové.